Léiríú de chuid Red Shoe Productions agus RTÉ

Fleadh Cheoil na hÉireann 2018

Sraith 6-pháirt mar chuntas ar Fleadh Cheoil 2018

 

Á chraoladh ar RTÉ, Dé hAoine 5ú Aibreán, 2019 ag 8.30pm

 
 

Fillfidh an tsraith iomráiteach Fleadh Cheoil ar ár scáileáin ar an 5ú Aibreán 2019 le 6 chlár a léireoidh scoth an cheoil traidisiúnta ag Fleadh Cheoil na hÉireann 2018. Ós í seo an chéad uair ag an gcomórtas a bheith i nDroichead Átha, beidh an clár faoi stiúir arís ag John Creedon, ach ina theannta i mbliana beidh an ceoltóir is amhránaí cáiliúil Muireann Nic Amhlaoibh ó Ghaeltacht Chorca Dhuibhne.

 I gcaitheamh na straithe feicfimid Muireann i mbun ceoil ag cuid de na seisiúin sráide ceoil agus í tomtha go hiomlán i gcroí agus i spiorad na Fleadha. Ag an am céanna, casfaidh John leis an iliomad ceoltóirí, gur dlúthchairde iad ag an trath seo, agus bainfidh siad uile taitneamh agus tairbhe as a bhfuil le tairiscint go speisialta ag Fleadh Cheoil na hÉireann.

 I mbliana beimid ag díriú ní hamháin ar an gceol atá le clos ar na sráideanna ach feicfimid an  stór luachmhar ceoil atá á sheinm ar fud an bhaile – sna gealaraíanna, na siopaí caifé, agus fiú sna hionaid campála. Tabharfaimnid ardán do scoth na gceoltóirí, idir laochra áitiúla agus pearsain atá aitheanta ar fud na cruinne, is iad ag seinm i measc na sluaite móra i nDroichead Átha. Tá bród na dtuismitheoirí le sonrú agus páistí is daoine fásta araon ag glacadh páirt sa Scoil Éigse agus sna comórtaisí éagsúla atá mar dhlúthchuid de Fleadh Cheoil na hÉireann.

 Feicfimid carachtair spraoiúla ag cur gliondar ar chuairteoirí is ar mhuintir na háite is iad go léir ag baint taitneamh as na seisiúin ceoil gan choinne a tharlaíonn faoi ghrian bhuí an fhómhair, ag cur le háilleacht bhaile Dhroichead Átha cois Bóinne. I measc na n-aíonna sa tsraith seo beidh Stockton’s Wing, Muintir O’Connor, Zoe Conway, Hothouse Flowers, Emma Corbett, Muintir MhicGabhann, Bobby Gardiner agus an iliomad eile nach iad. Beidh gné idirnáisiúnta ann freisin le ceoltóirí ós na Stáit Aontaithe agus ón tSeapáin. Mar chlabhsúr spleodrach, beimid cúlstáitse don ullmhúchán is do na sceitimíní a bhaineann le Comórtas na mBannaí Céilí.

 

Is léiriú de chuid Red Shoe Productions an tsraith seo do RTÉ

 

Fleadh Cheoil – RTÉ a hAon – sraith ag tosnú Dé hAoine 5ú Aibreán ag 8.30pm

 

For more media information on Fleadh Cheoil na hÉireann 2018 contact Red Shoe Productions Ltd

www.redshoe.ie

Maggie Breathnach maggie@redshoe.ie 0863894142

 Bríd Uí Chadhla brid@redshoe.ie 087 7479428

Red Shoe Productions and RTÉ presents

Fleadh Cheoil na hÉireann 2018

A 6-part series chronicling Fleadh Cheoil 2018

 Broadcasting on RTÉ, Friday April 5th, 2019 at 8.30pm

 The popular Fleadh Cheoil series will return to our screens on April 5th 2019 with 6 programmes showcasing the best of Irish Traditional Music from Fleadh Cheoil na hÉireann 2018. As Drogheda hosts the competition for the first time, John Creedon returns to the helm and is joined this year by the well known and talented musician and singer Muireann Nic Amhlaoibh from Dingle in County Kerry.

 

Throughout the series we will see Muireann perform in some of the street sessions getting fully immersed in what Fleadh Cheoil is all about. Meanwhile John meets with many musicians, who are friends at this stage, and enjoys soaking up everything that is unique about Fleadh Cheoil na hÉireann.

 

This year we are not only focusing on the ever prevalent music on the streets but we discover there is a wealth of music throughout the town – in the galleries ,coffee shops and the local campsite.  We showcase top class musicians, locally and internationally renowned, as they play amidst the thronging crowds of Drogheda. The pride of parents is apparent as children and adults participate in Scoil Éigse and the many competitions that make up Fleadh Cheoil na hÉireann.

 

Visitors and residents alike are joined by colourful characters enjoying spontaneous music sessions amidst the glorious August sunshine reflecting the beauty of Drogheda town. Guests include Stockton’s Wing, The O’Connor Family, Zoe Conway, Hothouse Flowers, Emma Corbett, The Mac Gabhann Family, Bobby Gardiner and many more. An international flavour is added as we are joined by musicians from the USA and Japan. The series will close with the build up and back stage excitement of the Céilí Band Competition.

 

The series is a Red Shoe Productions  for RTÉ

Fleadh Cheoil – RTÉ One – series starting Friday April 5th at 8.30pm

 

For more media information on Fleadh Cheoil na hÉireann 2018 contact Red Shoe Productions Ltd
Maggie Breathnach maggie@redshoe.ie 0863894142
 Bríd Uí Chadhla brid@redshoe.ie 087 7479428

 


The Centre is open all year round Monday to Saturday from 10am to 5:30pm.

For more information: