Fleadh2020

TG4 6-9 August 9.30pm

YouTube: https://youtu.be/bxGSsydZnjk

Lean leis an gceol, the music continues. TG4 in partnership with Comhaltas Ceoltóirí Éireann, brings us Fleadh2020, a 4-night celebration of Fleadh Ceoil around the world. Fleadh2020 is a gathering (socially distanced and virtual) of Irish traditional musicians from around the world who, under normal circumstances, would be coming together to celebrate the All-Ireland Fleadh – ‘The Homecoming’ – in Mullingar in August. Over the 4 nights 6-9 August, Fleadh2020, will capture the essence of this annual event – the music, song and dance and the stories – and present a unique insight into the fleadh community, across Ireland and around the world. From Brisbane to Buncrana the young and the old, the learners and the legends come together to bring you a fleadh like never before.

Speaking about Fleadh2020, Minister for Media, Tourism, Arts, Culture, Sport and the Gaeltacht, Catherine Martin says, “The Fleadh resonates at the deepest roots of Irish identity and culture, which continues to evolve and grow with the world around it, and it reminds us of the beauty of tradition, the Irish language, craic agus ceol. I am proud to support this TG4 production and hope that all who see it enjoy its power, purity and presence as it rings out across the island and beyond.”

Fleadh Cheoil na hÉireann, organised by Comhaltas Ceoltóirí Éireann, is the world’s largest celebration of Irish music, language, song and dance. Labhrás Ó Murchú Ardstiúrthóir of Comhaltas Ceoltóirí Éireann tells us that “The Fleadh is in tune with the pulse of the nation. In the 1950’s, when there was huge emigration and the mood was downbeat, the Fleadh helped to raise the spirits of the people at home and also had a resonance with the Irish diaspora who brought their culture from the homeland with them. The story of Comhaltas and the Fleadh are inextricably linked. The Fleadh attracted 750,000 people in 2019 and

generated €50m for the economy. Comhaltas now operates in 18 countries and provides services to 3m people each year. The partnership between Comhaltas and TG4 is another milestone on this cultural journey.” Director General of TG4 Alan Esslemont says that “TG4 has placed Irish culture at the heart of our schedule and our strategy and we are delighted to be able to broadcast ‘Fleadh 2020’, despite the challenges we all face this year with Covid-19. I am extremely grateful to all the musicians and artists who are taking part, a clear reflection of the worldwide festival which the Fleadh Cheoil truly is. The partnership between TG4 and Comhaltas Ceoltóirí Éireann is a huge success and, working together, we look forward to strengthening and deepening these ties in the coming years.”

On each of the 4 nights presenters Dáithí Ó Sé, Doireann Ní Ghlacáin and Kieran Hanrahan take us on a journey through a different province starting with Munster, through Connaught, Ulster and, finally, Leinster. Among the highlights we have: • A celebration of 30 years of Irish traditional music giants, Four Men and a Dog, who welcome back Gerry ‘Banjo’ O’Connor, Mick Daly and Brian McGrath for this special occasion. • A re-union of dynamic duo Seamus Begley and Steve Cooney; • Trad super-group, Beoga; legends Matt Molloy and John Carty; from Cork, Mick Flannery with Susan O’Neill; singer-songwriter, Lisa O’Neill; Sligo-based harper- composer, Micheal Rooney; Donegal’s 13-strong female fiddle group, Sí Fiddlers, featuring Mairead Ní Mhaonaigh, Bríd Harper and Liz Doherty; fiddle and piano duo, Fergal Scahill and Ryan Molloy; • Céilí bands including The Blackwater, The Moylurg, Crossfields and, recorded specially for Fleadh 2020, the Toyota Céilí Band; • Musical families. We have Paddy, Kevin Glackin with Kevin’s daughter presenter and Doireann; the Kane sisters, Liz and Yvonne from Letterfrack, Co. Galway with dancer, Nathan Pilatzke; we have husband and wife duo Padraig McGovern (pipes) and Sabina McCague (harp); five siblings from Croom, Co. Limerick – the Fitzgibbon family; from Carna, Co. Galway, brother and sister Seamus O Flatharta and Caoimhe Ní Fhlatharta; Aidan and Aine O’Donnell; the Molloys from Derry, and the O’Fatharta family from Moycullen. • All the incredibly important work of those teachers who are responsible for passing on the tradition is celebrated with Kieran Hanrahan, Director of Scoil Éigse and teachers such as Damaris Woods, Enda Seery, Tom Doorley and Attracta Brady; • We have a Mullingar welcome from Fleadh Chairperson and banjo player Joe Connaire and friends; • We are joined (virtually) by some of our musician friends from around the world – from Scotland to New York to Brisbane; • For many families the fleadh is the biggest event of the year, and each night Kieran Hanrahan is joined by some of those who work tirelessly behind the scenes to make the fleadh happen, taking a trip down memory lane and reflecting on the significance of this event – culturally and at community level. The 4 shows will be available worldwide on the TG4 Player www.tg4.ie as we take the party online across the world.

To join in the celebrations, post a video of your home Fleadh celebration to Social Media, using the hashtag #Fleadh2020 – playing a tune, telling us who you are and where you are. The video can be shot on a mobile phone, landscape (16:9) or portrait (9:16)

You can send it to us via wetransfer to eolas@lorgmedia.com with your name, where you are from, the trad/Comhaltas group you are a member of, any other social media handles/tags you would like included, and the name of the tune!

And of course, we’d love you to post it to your own social media channels using the Hashtag #Fleadh2020


Fleadh2020

TG4 6-9 Lúnasa 9.30pm YouTube https://youtu.be/bxGSsydZnjk

Lean leis an gceol. Craolfar Fleadh2020 ar TG4 i gcomhpháirtíocht le Comhaltas Ceoltóirí Éireann, ina ndéanfar ceiliúradh thar 4 oíche ar an bhFleadh Ceoil ar fud an domhain. Tiocfaidh ceoltóirí traidisiúnta na hÉireann ó gach cearn den domhan le chéile (iad deighilte óna chéile agus go fíorúil) do Fleadh2020, ceoltóirí a bheadh ag teacht le chéile ag Fleadh Cheoil na hÉireann – chun ‘An Filleadh Abhaile’ a cheiliúradh – sa Mhuileann gCearr i mí Lúnasa murach na cúinsí neamhghnácha. Ar feadh na 4 oíche ón 6 go dtí an 9 Lúnasa, tabharfaidh Fleadh2020 tuiscint agus léargas don lucht féachana ar an imeacht bliantúil seo – an ceol, na hamhráin, an damhsa agus na scéalta – agus tabharfar léargas ar leith don lucht féachana ar phobal na fleidhe, ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain. Ó Brisbane go Bun Cranncha, beidh idir sean agus óg, idir foghlaimeoirí agus na ceoltóirí is mó le rá ag teacht le chéile chun fleadh a chur ós ár gcomhair nach bhfacthas riamh cheana.

Is éard a dúirt an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, Catherine Martin agus í ag caint faoi Fleadh2020, “Tá an Fhleadh go smior i saoithiúlacht agus i gcultúr na hÉireann, agus leanann de bheith ag athrú agus ag forbairt de réir mar atá an domhan mórthimpeall ag athrú, cuireann sí an áilleacht a bhaineann le traidisiún, leis an nGaeilge, agus le craic agus ceol i gcuimhne dúinn. Táim mórtasach as tacú leis an léiriúchán seo de chuid TG4 agus tá súil agam go mbainfidh gach uile dhuine a fhéachann ar na cláir sult as an gcumhacht, as an nglaineacht agus as an láithreacht a bhaineann leis an bhfleadh agus í os comhair an tír agus níos faide i gcéin.”

Is í Fleadh Cheoil na hÉireann, arna eagrú ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann, an ceiliúradh is mó a dhéantar ar domhan ar cheol, amhráin agus damhsa na hÉireann agus ar an nGaeilge. Is éard a dúirt Labhrás Ó Murchú Ardstiúrthóir Chomhaltas Ceoltóirí Éireann linn “Tá Fleadh Cheoil na hÉireann – a eagraíonn Comhaltas Ceoltóirí Éireann – i lár chroí an chultúir Ghaelaigh.

Sna caogaidí nuair a bhí lag-mhisneach ar na daoine agus bhí na mílte ag imeacht as an tír do chabhraigh an Fhleadh chun spiorad an náisiúin a mhúscailt agus a chothú. Is cúis áthais dúinn sa Chomhaltas anois gur fhreastal 750,000 duine ar Fhleadh 2019 agus do sholáthair sí €50m don réigiún. Cuireann an Comhaltas seirbhísí ar fáil do 3m duine. Is mór an chabhair dúinn anois an tacaíocht a bhíonn ar fáil ó TG4.

Dúirt Ard-Stiúrthóir TG4, Alan Esslemont, “Cuireann TG4 cultúr na hÉireann i gcroílár ár sceidil agus ár straitéise agus tá an-áthas orainn go mbeidh muid in ann ‘Fleadh 2020’ a chraoladh, in ainneoin na ndúshlán ar fad a bhaineann le Covid-19 i mbliana. Tá mé thar a bheith buíoch de na ceoltóirí agus na healaíontóirí ar fad atá ag glacadh páirte ann, léiriú soiléir gur féile dhomhanda atá sa Fhleadh Cheoil. Tá an-rath ar an gcomhpháirtíocht idir TG4 agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus, i gcomhar le chéile, ba mhaith linn an ceangal seo a láidriú agus a leathnú sna blianta atá romhainn.”

Tabharfaidh na láithreoirí Dáithí Ó Sé, Doireann Ní Ghlacáin agus Kieran Hanrahan ar thuras go dtí cúige difriúil muid thar na 4 oíche. Cuirfear tús leis an scléip i gCúige Mumhan, rachfar ansin go dtí Cúige Chonnacht, as sin go Cúige Uladh agus ar deireadh go Cúige Laighean. I measc na buaicphointí beidh: • Ceiliúradh 30 bliain ó thosaigh Four Men and a Dog i saol cheol traidisiúnta na hÉireann, cuireann siad fáilte ar ais roimh Gerry ‘Banjo’ O’Connor, Mick Daly agus Brian McGrath don ócáid mhór speisialta seo. • Seamus Begley agus Steve Cooney ag teacht le chéile arís, an bheirt atá lán le díocas; • Sárghrúpa an cheoil thraidisiúnta, Beoga; na ceoltóirí iontacha Matt Molloy agus John Carty; Mick Flannery as Corcaigh i dteannta Susan O’Neill; an t-amhránaí agus scríbhneoir amhrán Lisa O’Neill; an cruitire agus cumadóir atá lonnaithe i Sligeach Micheal Rooney; an grúpa de 13 fhidléir mná, Sí Fiddlers, a bhfuil Mairead Ní Mhaonaigh, Bríd Harper agus Liz Doherty ina measc; ar an bhfidle agus ar an bpianó Fergal Scahill agus Ryan Molloy; • I measc na bannaí céilí beidh The Blackwater, The Moylurg, Crossfields agus an Toyota Céilí Band a rinne taifead speisialta do Fhleadh 2020; • Teaghlaigh ceoil. I measc na dteaghlach ceoil beidh Paddy agus Kevin Glackin chomh maith le hiníon Kevin, agus láithreoir na gclár, Doireann; na deirfiúracha Kane, Liz agus Yvonne as Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe in éindí leis an damhsóir Nathan Pilatzke; beidh Padraig McGovern (ar na píopaí) agus a bhean Sabina McCague (ar an gcruit); cúigear deartháireacha agus deirfiúracha as Cromadh i gCo. Luimnigh – muintir Fitzgibbon; beidh Seamus Ó Flatharta agus a dheirfiúr Caoimhe Ní Fhlatharta as Carna i gCo. na Gaillimhe, Aidan and Áine O’Donnell; na Molloys as Doire agus muintir Uí Fhátharta as Mhaigh Cuilinn. • Déanfar an obair fhíorthábhachtach atá ar bun ag na múinteoirí ceoil, atá ag tabhairt an traidisiún don chéad ghlúin eile, a cheiliúradh le Kieran Hanrahan, Stiúrthóir Scoil Éigse agus le múinteoirí mar Damaris Woods, Enda Seery, Tom Doorley agus Attracta Brady; • Is as an Muileann gCearr a chuirfidh Cathaoirleach na Fleidhe agus an seinnteoir bainseó Joe Connaire fáilte roimh chách i dteannta a chuid cairde; • Beidh ceoltóirí ó ar fud an domhain inár dteannta (go fíorúil) – as Albain go Nua- Eabhrac go Brisbane; • Is í an Fhleadh an t-imeacht is mó sa bhliain do go leor teaghlaigh, agus beidh an dream a bhíonn ag obair go crua, gan sos gan scíth, chun go dtarlóidh an fleadh i dteannta Kieran Hanrahan gach oíche, ag caitheamh súil siar ar mar a bhí agus ag déanamh machnaimh ar an tábhacht a bhaineann leis an imeacht seo – ó thaobh an chultúir de agus ó thaobh an phobail de. Beidh an 4 chlár ar fáil ar fud an domhain ar Sheinnteoir TG4 ag www.tg4.ie agus an scléip á tabhairt ar fud an domhain againn.

Chun páirt a ghlacadh sa cheiliúradh, cuir físeán de do cheiliúradh Fleadh féin sa bhaile suas ar na Meáin Shóisialta, ag úsáid #Fleadh2020 – físeán díot féin agus port á sheinm agat, inis dúinn cé thú féin agus cárb as duit.

Is féidir an físeán a thaifead ar ghuthán póca, ag baint úsáid as frámú tírdhreacha (16:9) nó portráide (9:16) Is féidir leat é sheoladh chugainn ar wetransfer chuig eolas@lorgmedia.com le d’ainm, cárb as duit. an grúpa traidisiúnta/Comhaltais a bhfuil tú i do bhall de, aon lorgán/clib eile ar mhaith leat a chur san áireamh agus ainm an phoirt!

Agus gan dabht, ba mhaith linn dá ndéanfadh sibh é a chur ar bhur gcainéil meán sóisialta féin trí #Fleadh2020 a úsáid.

*******************************************************************

 COMHALTAS

THE LIVING TRADITION

CEARNÓG BELGRAVE,

BAILE NA MANACH,

CO. ÁTHA CLIATH

Phone: 01-2800295. Fax: 01-2803759

Email: eolas@comhaltas.ie

Website: http://www.comhaltas.ie

NEWS FLASH! NEWS FLASH!

THE FOLLOWING EXCITING NEWS

HAS JUST BEEN ISSUED BY RTÉ!

We can’t fleadh like it’s 1999 … the world has changed after all. But that won’t stop us channelling the epic energy of Irish traditional music at its finest. At home, on stage, on your favourite landmark (careful now) just share your flair using

#RTÉFleadhFíorúil or

#RTÉVirtualFleadh and we’ll do the rest.

And remember, keep it socially distant.

We might not be “going to the Fleadh” this year, so let Comhaltas and RTÉ bring the Fleadh to you. Starting on Tuesday August 4th, we are calling out to you … musicians, music lovers and

Fleadh devotees everywhere – in Ireland and abroad – to show us what you’ve got. We will aim to capture the spirit of the Fleadh as seen on street corners, in bars, on stages – the music of the people, played by the people. Even though we won’t all be gathering in Mullingar, we will

gather virtually, and RTÉ will curate and showcase the best of what we get.

Share your videos and pics on Twitter, Facebook or Instagram from next Tuesday using #RTÉFleadhFíorúil or #RTÉVirtualFleadh.

Follow @rte on Twitter and /ExploreRTE on Facebook and Insta next week to watch it all play out.

 

******************************************************************

Starting Monday 30th March
Comhaltas will launch an online site for all students of traditional Irish music at all
levels to learn repertoire. The material used for this programme is taken from and
guided by the varying levels of the SCT exam syllabus.

The levels are
1. Elementary Cycle
2. Grade 1-5
3. Grade 6-8.

This online site will help students to continue to
develop their skills while at home. There will be three tunes added per week, one for
each level. You do not need to be entered into the exam system to learn from this site,
developing a person’s repertoire is important for continued progression. You can
access this site at www.sctexams.com.

********************************

SCT Exams 2020 POSTPONED

25th March 2020

 

SCT EXAMS 2020 / COVID 19

We hope that you and your family are safe and well in these unprecedented challenging and worrying times. Go raibh Rath Dé oraibh uilig.

The SCT wish to announce that in line with the Department of Education announcement regarding school closures until after the 19th April and cancellation of Oral and Practical State Examinations, there will be no SCT music examinations during March and April.

We will closely monitor the developing situation and it is our intention, that if possible, we will run Examinations this year.

However, be assured that we will follow all Government guidelines and advice from the HSE and that at all times the safety of Candidates and Examiners is our priority.

Stay safe and keep practising.

*******************************************************************

Fleadh Dates 2020

Ceol na nGael 2020

*******************************************************************

2019 Comhaltas Music Draw Results

9th December 2019

Crannchur Naisiúnta an Chomhaltais 2019 – Torthaí Results- 2019 Comhaltas National Draw 1ú/ 1st Prize: €5,000

Ticéad/Ticket: 0630 Díoltóir/Seller: CCÉ Youghal , Co. Cork Buaiteoir/Winner: Finbarr Motherway 2ú Duais/2nd Prize: €500

Ticéad/ Ticket No. 1243 Díoltóir/Seller: CCÉ Youghal, Co.Cork Buaiteoir/Winner: Andrea Fresh 3ú Duais/3rd Prize: €250

Ticéad/ Ticket No. 5301 Díoltóir/Seller: CCÉ Murphy Roche, Chicago Buaieoir/Winner: Kell Chole 4ú Duais/4th Prize: Luxury Weekend at Fleadh Cheoil na hÉireann 2020, Mullingar

Ticéad/ Ticket No. 05905 Díoltóir/Seller: Craobh Dúglais, Douglas, Co. Cork. Buaiteoir/Winner: Lucin Daly 5ú Duais/5th Prize: 4 Tickets for the Brú Ború Show and Dinner

Ticéad/ Ticket No. 07927 Díoltóir/Seller: CCÉ, na hÓmaigh, Co. Tyrone Buaiteoir/Winner: Caitríona Mhic Cionnaith 6ú Duais /6th Prize: Gift Card €150

Ticéad/ Ticket No. 06455 Díoltóir/Seller: CCÉ, Caiseal Mumhan, Co. Tipperary Buaiteoir/Winner: Deborah Quinn 7ú Duais/ 7th Prize: A Collection of 10 Traditional Music CDs & DVDs

Ticéad/ Ticket No. 0065 Díoltóir/Seller: CCÉ, Youghal, Co. Cork Buaiteoir/Winner: Aaron and Suzanne Dignam. Duais Speisialta: Sellers Prize for CCÉ Units selling 200 or more tickets Buaiteoir: CCÉ Dhún Dealgan, Dundalk Co. Louth.

Le buíochas as ucht na tacaíochta do Chrannchur 2019 agus ag tnúth le Crannchur 2020. CCÉ expresses its thanks to all who supported its 2018 National Draw.

Details on the 2020 Draw will be available shortly.

**************************************************************************************************

The 48th Annual  Scoil Éigse organised by Comhaltas takes place in Mullingar, August 2nd to 7th, the week preceding Fleadh Cheoil na hÉireann. At Scoil Éigse – CCÉ’s annual international Summer School students of all ages register for the various instrumental music, singing, dancing and Irish language classes.

 

Classes
Adult Class, Amhránaíocht, Banjo, Bodhrán, Button Accordion, Concertina, Fiddle, Flute, Harp, Piano Accompaniment, Piano Accordion, Uilleann Pipes, Rince ar an Sean-nós, Traditional Singing, Whistle

Downloads

Pre-registration closes at Midday 29th August
No applications will be accepted at Head Office after this deadline. This is to facilitate essential administration. All other applications will be considered onsite in Drogheda on a first come basis and are strictly subject to availability

 

48th Annual  Scoil Éigse organised by Comhaltas takes place in Mullingar, August 2nd to 7th, the week preceding Fleadh Cheoil na hÉireann. At Scoil Éigse – CCÉ’s annual international Summer School students of all ages register for the various instrumental music, singing, dancing and Irish language classes.

Classes
Adult Class, Amhránaíocht, Banjo, Bodhrán, Button Accordion, Concertina, Fiddle, Flute, Harp, Piano Accompaniment, Piano Accordion, Uilleann Pipes, Rince ar an Sean-nós, Traditional Singing, Whistle

Downloads

Pre-registration closes at Midday 29th August
No applications will be accepted at Head Office after this deadline. This is to facilitate essential administration. All other applications will be considered onsite in Drogheda on a first come basis and are strictly subject to availability

 
 

**************************************************************

 

 

Fleadh Cheoil na hÉireann 2019

Droichead Átha

Connacht Winners

 

1D Fidil / Fiddle (O18)

1st Dylan Carlos, CCÉ, Caisleán Riabhach, Ros Comáin

3rd Jason MacAonghusa, CCÉ, Tireragh, Sligeach

 

2B Bosca Ceoil / Button Accordion (12-15)

1st Joanne Devaney, CCÉ, Seosamh Mac Gabhann, Maigh Eó

 

2C Bosca Ceoil / Button Accordion (15-18)

2nd Aaron Glancy, CCÉ, Paddy Killoran, Sligeach

3rd Meadhbh O’Neill, CCÉ, Clifden, Gaillimh

 

2D Bosca Ceoil / Button Accordion (O18)

1st Seámus Ó Thiarnáin, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

3B Feadóg Mhór / Flute (12-15)

3rd Conor McDonagh, CCÉ, Paddy Killoran, Sligeach

 

4A Feadóg / Whistle (Faoi 12)

2nd Clodagh Ní Dhalaigh, CCÉ, An Céideadh, Ros Comáin

 

4B Feadóg / Whistle (12-15)

3rd Conor McDonagh, CCÉ, Paddy Killoran, Sligeach

 

6A Consairtín / Concertina (Faoi 12)

3rd Megan Walsh, CCÉ, Coleman, Sligeach

 

6C Consairtín / Concertina (15-18)

3rd Kevin Holmes, CCÉ, Clifden, Gaillimh

 

6D Consairtín / Concertina (O18)

1st Aileen de Búrca, CCÉ, Gort na mBó, Maigh Eó

 

8B Cruit / Irish Harp (12-15)

2nd Hannah Lyons, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

3rd Caitríona Seoighe, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

8C Cruit / Irish Harp (15-18)

1st Emily Greaney, CCÉ, Lackagh, Gaillimh

 

9C Orgán Béil / Mouth Organ (15-18)

3rd Chris Curran, CCÉ, Gleann Fearna, Liatroma

 

9D Orgán Béil / Mouth Organ (O18)

2nd John Horkan, CCÉ, Michael Davitt, Maigh Eó

 

10B Bainseó / Banjo (12-15)

1st Sinead Johnston, CCÉ, South Sligo, Sligeach

 

11C Maindilín / Mandolin (15-18)

1st Emmet Greaney, CCÉ, Lackagh, Gaillimh

 

13A Mileoidean / Melodeon (Faoi 12)

3rd Seamus O’Fiachra, CCÉ, Admiral Brown, Maigh Eó

 

13B Mileoidean / Melodeon (12-15)

2nd Peadar Ó Sionnaigh, CCÉ, Admiral Brown, Maigh Eó

 

13D Mileoidean / Melodeon (O18)

3rd Chloe Feeney, CCÉ, Cleary Coyne, Maigh Eó

 

14B Rogha Gléas / Miscellaneous (12-15)

2nd Tiarnan Kellegher, CCÉ, Droimseanbhoth, Liatroma

 

14C Rogha Gléas / Miscellaneous (15-18)

3rd Sinéad Duggan, CCÉ, Lackagh, Gaillimh

 

15C Tionlacan / Accompaniment (15-18)

3rd Ava Brogan, CCÉ, Droimseanbhoth, Liatroma

 

17B Drumaí Céilí / Céilí Drums (12-15)

2nd Conor McDonagh, CCÉ, Paddy Killoran, Sligeach

 

17C Drumaí Céilí / Céilí Drums (15-18)

1st Rían Ó Síoradáin, CCÉ, Paddy Killoran, Sligeach

 

18A Foinn Mhalla, Fidil / Fiddle Slow Airs (Faoi 12)

1st Dara Morley, CCÉ, Cleary Coyne, Maigh Eó

 

20D Foinn Mhalla, Feadóg Mhór / Flute Slow Airs (O18)

1st Conor Maheady, CCÉ, Gort na mBó, Maigh Eó

 

21B Foinn Mhalla, Feadóg / Whistle Slow Airs (12-15)

1st Mark Ó Dúnshléibhe, CCÉ, Paddy Killoran, Sligeach

 

21D Foinn Mhalla, Feadóg / Whistle Slow Airs (O18)

2nd Liam Ó Neadán, CCÉ, Baile Shligigh, Sligeach

 

22A Foinn Mhalla, Cruit / Harp Slow Airs (Faoi 12)

2nd Róisín Horkan, Claremorris, Maigh Eó

 

22B Foinn Mhalla, Cruit / Harp Slow Airs (12-15)

2nd Hannah Lyons, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

22C Foinn Mhalla, Cruit / Harp Slow Airs (15-18)

1st Emma Benson, CCÉ, An Céideadh, Ros Comáin

2nd Cliodhna Ní hAonghusa, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

23D Ceol Beirte / Duets (O18)

1st Damien Mac Aonghusa, Jason Mac Aonghusa, CCÉ, Tireragh, Sligeach

 

24B Ceol Trír / Trios (12-15)

3rd Áine Fox, Aodhán Hughes, Cathal Walsh, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

25A Bannaí Céilí / Céilí Band (Faoi 12)

2nd Lackagh Céilí Band, CCÉ, Lackagh, Gaillimh

 

 

25C Bannaí Céilí / Céilí Band (15-18)

3rd Lackagh Céilí Band, CCÉ, Lackagh, Gaillimh

 

25D Bannaí Céilí / Céilí Band (O18)

3rd Knocknashee Céilí Band, CCÉ, Paddy Killoran, Sligeach

 

26A Grúpaí Ceoil (Faoi 12)

3rd The Rolling Waves, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

26B Grúpaí Ceoil (12-15)

2nd The Rolling Waves, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

26D Grúpaí Ceoil (O18)

1st Ceoltóirí Tireragh, CCÉ, Tireragh, Sligeach

 

30E Bannaí Máirseála, Píb / Pipe Marching Bands (Aon Aois/Any Age)

1st Crimlin Batafada Pipe Band, Castlebar, Maigh Eó

 

31B Amhránaíocht ar an Sean Nós (Mná) / Irish Singing (Ladies) (12-15)

1st Éabha Ní Chonghaile, CCÉ, Maigh Cuilinn, Gaillimh

2nd Neasa Nic Dhonnacha, CCÉ, Maigh Cuilinn, Gaillimh

 

31C Amhránaíocht ar an Sean Nós (Mná) / Irish Singing (Ladies) (15-18)

2nd Ailish Fitzpatrick, CCÉ, Carna, Gaillimh

3rd Caoimhe Ní Fhlatharta, CCÉ, Clifden, Gaillimh

 

31D Amhránaíocht ar an Sean Nós (Mná) / Irish Singing (Ladies) (O18)

3rd Louise Gavin, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

32A Amhránaíocht ar an Sean Nós (Fir) / Irish Singing (Men) (Faoi 12)

1st Caoilte Canny, CCÉ, Maigh Cuilinn, Gaillimh

3rd Liam Ó Ceallaigh, CCÉ, Oileán Árainn, Gaillimh

 

32B Amhránaíocht ar an Sean Nós (Fir) / Irish Singing (Men) (12-15)

1st Colm Ó Curraoin, CCÉ, Maigh Cuilinn, Gaillimh

 

32C Amhránaíocht ar an Sean Nós (Fir) / Irish Singing (Men) (15-18)

2nd Paddy Heneghan, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

34A English Singing (Men) / Amhráin Bhéarla (Fir) (Faoi 12)

1st Piarais Mac Céide, CCÉ, Caisleán Riabhach, Ros Comáin

 

34C English Singing (Men) / Amhráin Bhéarla (Fir) (15-18)

2nd Paddy Heneghan, CCÉ, Caislean a’Bharraigh, Maigh Eó

 

34D English Singing (Men) / Amhráin Bhéarla (Fir) (O18)

2nd Eoin Cormican, CCÉ, Ballinasloe, Gaillimh

3rd Damian McKenna, CCÉ, Derrylin, Fear Manach

 

35A Feadaíl / Whistling (Faoi 12)

3rd Kevin Henry, CCÉ, Seosamh Mac Gabhann, Maigh Eó

 

35C Feadaíl / Whistling (15-18)

2nd Ryan Gaffney, CCÉ, Admiral Brown, Maigh Eó

 

36A Portaireacht / Lilting (Faoi 12)

3rd Ava Egan, CCÉ, Belclare, Gaillimh

 

36C Portaireacht / Lilting (15-18)

1st Patrick Egan, CCÉ, Belclare, Gaillimh

 

 

40A Rince Céilí Ochtair, Mná / 8-Hand Céilí Dancing, Ladies (Faoi 12)

2nd Cáilíní Cora Droma Rúisc A, CCÉ, Droim a’Snámh, Liatroma

 

44A Rince Seit, Mná / Full Set, Ladies (Faoi 12)

3rd Abbeyknockmoy, Gaillimh

 

44B Rince Seit, Mná / Full Set, Ladies (12-15)

2nd Abbeyknockmoy, Gaillimh

 

44C Rince Seit, Mná / Full Set, Ladies (15-18)

2nd Abbeyknockmoy, Gaillimh

 

44D Rince Seit, Mná / Full Set, Ladies (O18)

3rd Abbeyknockmoy, Gaillimh

 

45A Rince Seit, Measctha / Full Set, Mixed (Faoi 12)

3rd Cr. An Choisdellibhe A, CCÉ, Cr. an Choisdellibhe/Roisin Bn Uí Cheallaigh, Maigh Eó

 

45B Rince Seit, Measctha / Full Set, Mixed (12-15)

3rd Cr. An Choisdellibhe, CCÉ, Cr. an Choisdellibhe/Roisin Bn Uí Cheallaigh, Maigh Eó

 

45C Rince Seit, Measctha / Full Set, Mixed (15-18)

1st Cr. An Choisdellibhe, CCÉ, Cr. an Choisdellibhe/Roisin Bn Uí Cheallaigh, Maigh Eó

 

46F Rince Leathsheit Measctha / Half Set, Mixed (Faoi 18)

1st Cr. An Choisdellibhe/Roisin Bn. Uí Cheallaigh A, CCÉ, Cr. an Choisdellibhe/Roisin Bn Uí Cheallaigh, Maigh Eó

 

 

48A Rince ar an Sean-Nós (Faoi 12)

1st Dara Morley, CCÉ, Cleary Coyne, Maigh Eó

 

48B Rince ar an Sean-Nós (12-15)

2nd Peadar Ó Sionnaigh, CCÉ, Admiral Brown, Maigh Eó

3rd Catherine Cullen, CCÉ, Droim a’Snámh, Liatroma

 

48C Rince ar an Sean-Nós (15-18)

2nd Éadaoin Ní Mhainín, CCÉ, Clifden, Gaillimh

 

48D Rince ar an Sean-Nós (O18)

1st Rian Ó Biastaigh, CCÉ, Baile Ros Comáin, Ros Comáin

3rd Lillie Crossley, CCÉ, Droim a’Snámh, Liatroma

 

49I Comhrá Gaeilge (11-13)

3rd Rónán Ó Murchú, Gealscoil Uileog de Búrca, Maigh Eó

 

**************************************************************

 

 

 

 
 

 


The Centre is open all year round Monday to Saturday from 10am to 5:30pm.

For more information:

There are current safety restrictions in our Exhibition Centre, please see the COVID19 button for further information. Dismiss